Lasergravering

Lasergravering

Om ni behöver en slitstark märkning av era produkter utför vi lasergravering med olika effekter och på diverse material. Det beröringsfria, exakta verktyget laser är optimalt för gravering. Eftersom vi har möjlighet att ställa in pulsfrekvenser och pulslängder kan varje lasergravyr optimeras individuellt för varje material och efter varje önskad kvalitet. Dessutom kan lasereffekten kontrolleras noggrant och markeringsresultaten upprepas exakt.

Vid lasergravering tar laserstrålen bort material så att det bildas en fördjupning med olika ytstrukturer. Vid lasergravering av ex. metaller kan både svart och vit effekt skapas beroende på ytstrukturen. Värmetillförseln är lokalt begränsad på grund av den lilla laserpunkten och genom extremt korta pulser. Det gör att detaljen i övrigt förblir opåverkad och metoden lämplig även för temperaturkänsliga komponenter.

Utöver att skapa markeringar är det möjligt med djupgravyr för Rapid Prototyping och Rapid Tooling.

Lasergravering
Laserrummet
Lasergraverad giveawayflaska