Företaget

Våtlackering är vår specialitet

Råda Coating är en lackeringsfirma inriktad mot avancerad industrilackering. Vår absoluta specialitet är våtlackering utefter tydliga processer och med styrda skikt och där komplex maskering krävs. 

Hos oss får ni hjälp redan i ert prototyparbete och där vi sedan ser till att anpassa processerna för en effektiv och kvalitetssäkrad serieproduktion. Våra kunder finns inom en rad olika branscher där det ställs höga krav, såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri.

Sedan juni 2022 är Råda Industries AB ensam ägare av Råda Coating. Vi har gått från att vara ett familjeföretag till att ingå i en koncern och påbörjat en stor förändringsresa. En del av resan är att vi i november 2023 bytte namn på samtliga bolag inom koncernen. 

Målet för vår utveckling är att arbeta processtyrt men fortfarande agilt, att vara snabba och förändringsbenägna. Det gör vi framför allt genom att använda modern teknik med stort fokus på produktionsplanering. Det viktigaste är att vi skapar förutsättningarna för våra medarbetare att kunna leverera det bästa till våra kunder.

Något vi inte har ändrat är den familjära känslan och den långa erfarenheten inom våtlackering finns givetvis kvar.

Idag har vi två ISO-certifieringar.

Vad står vi för?

Vi tror att glädje på arbetet skapar bättre slutprodukter. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningarna för våra medarbetare att leverera det bästa till våra kunder. En tydlig kravspecifikation och flöde genom hela processen gör det enkelt för alla medarbetare att veta exakt när hur och med vad som en produkt ska hanteras. Det är då vi kan göra våra kunder nöjda på riktigt.

Kvalitet

Kunden ska känna trygghet i att vi alltid levererar rätt kvalitet. Det gör vi genom att arbeta efter tydliga processer utefter vad som är beställt. Vi verkar för att varje uppgift vi utför ska bli en god referens till vidare affärer.

Kundnöjdhet

Vi strävar efter att motsvara kundernas förväntningar genom att leverera avtalad tjänst/produkt vid avtalad tidpunkt till rätt pris. Genom förbättringsåtgärder verkar vi förebyggande för att minimera fel och brister i våra åtaganden samt arbeta för personalens trivsel och kompetensutveckling.

Miljö

Vi arbetar för en bättre miljö genom att eftersträva så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt, till följd av vår verksamhet.