Blästring

Blästring

För att avlägsna rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt, eller att som oftast skapa en bra grund inför lackering utför vi blästring i vår fristrålebläster.

Blästring