Kvalitetspolicy

Prestanda Lacktjänst ska genom kundförståelse, hög kompetens, modern utrustning och brett kontaktnätverk utveckla, marknadsföra och leverera kompletta kundlösningar inom industrilackering.

Kunden ska känna trygghet i att vi alltid levererar högsta kvalitet. Det gör vi genom att vi verkar för att varje uppgift vi utför ska bli en god referens till vidare affärer.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett verktyg i vårt arbete för att ständigt uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.

Vår strävan att motsvara kundernas förväntningar innebär i huvudsak att:

  • Leverera avtalad tjänst/produkt vid avtalad tidpunkt till rätt pris.
  • Verkar förebyggande för att minimera fel och brister i våra åtaganden
  • Arbeta för personalens trivsel och kompetensutveckling
  • Se lagar och övriga krav som en miniminivå

Vi som arbetar på Prestanda Lacktjänst åstadkommer detta genom att vara

  • Sammansvetsade i vår inställning att skapa kundlösningar
  • Ambitiösa, ordningsamma, hjälpsamma och glädjespridare
  • Tillgängliga och lyhörda för våra kunder, varandra och verksamheten